สินค้าอื่นๆ

Airco Saver

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30%
 • ติดตั้งง่าย & รวดเร็ว
 • อุณหภูมิอยู่ในสภาวะคงที่มากขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของระบบ Air Compressor
 • ทำประสิทธิภาพทันทีหลังการติดตั้งและเปิดใช้งาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 • พัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนีเพื่อคุณภาพมาตรฐานสูงสุด
 • ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สากลและมาตรฐาน EMC
 • อุปกรณ์เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศที่มีอัตรากำลังไม่เกิน 10 ตัน

เครื่องปรับอากาศหรือ Air Conditioning System ถือเป็น อุปกรณ์ที่สำคัญที่มีอยู่ในที่พักอาศัย กิจการ โรงงานและสถานที่ต่าง ๆ และมีจำนวนการติดตั้งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนอย่าง “ ประเทศไทย “ มีอัตราการติดตั้งระบบแอร์ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

และระบบปรับอากาศที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้น จะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหลักของกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในภาพรวมอีกด้วย ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศให้มีอัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อาทิ ระบบอินเวอร์เตอร์ แต่ก็ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป ไม่เหมาะกับการใช้งานในบางสถานที่ รวมไปถึงต้นทุนที่ต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีค่าซ่อมบำรุงสูงในระยะยาวตามไปด้วย

       Airco Saver จึงถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงานมากกว่า 20-30% ให้กับระบบปรับอากาศ ที่ใช้วิธีการควบคุมที่ชาญฉลาด โดยการทำให้ระบบปรับอากาศเหล่านี้ ประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการลดการปล่อยก๊าซ Coและลดค่าไฟฟ้าลง

ในแง่ของปัญหาด้านพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันระบบแอร์ เราได้นำข้อมูลทางเทคนิคในการประหยัดพลังงานที่ใช้กับระบบปรับอากาศที่มีอยู่มาตรวจสอบ และผลงานวิจัยอีกมากมายมาพิจารณา จนได้ข้อสรุปคือ “ การตรวจจับประสิทธิภาพของระบบและการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ “ น่าจะเป็นมาตรการเดียวที่ได้ผลในทางปฏิบัติมากที่สุดในการประหยัดไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศให้ดีขึ้น แต่ความประหยัดนี้ไม่ได้มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สมบูรณ์ โดยกระบวนการดังกว่าจะทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

How Dose the AIRCO SAVER improve Energy Efficiency ?

อุปกรณ์จะทำการชดเชยข้อบกพร่องระบบไฟฟ้า AC ทั่วไปและเพิ่มความอัจริยะให้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

How to work ?

หลักการทำงานของอุปกรณ์

       Software ของอุปกรณ์จะตรวจจับความอิ่มตัวของอุณหภูมิและทำการปรับความจุของระบบคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม เมื่อตรวจพบความจุที่เกินความจำเป็น Airco Saver จะสั่งการให้มีการปิดระบบคอมเพรสเซอร์และหลีกเลี่ยงการระบายความร้อนออกจากระบบมากเกินความจำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยจะมีการแสดงสถานะอยู่ในโหมด “ Saver Mode “  โดยพัดลมจะยังคงทำงานและระบบปรับอากาศจะใช้พลังงานความเย็นที่เก็บไว้ในเครื่องมาแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างสูงสุด และเมื่อพลังงานที่ถูกเก็บไว้ถูกใช้จนหมด คอมเพรสเซอร์ก็จะกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง จนถึงอุณหภูมิที่ถูกตั้งเอาไว้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้อย่างมาก โดยไม่ทำให้ความเย็นถูกรบกวนหรือกระทบต่อประสิทธิภาพการทำอุณหภูมิที่ต่ำลง

และเนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ Airco Saver จึงคอยตรวจสอบสถานะการทำความเย็นของชุดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องและปรับการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Installation Guide

การติดตั้งอุปกรณ์

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา

Airco Saver

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30%
 • ติดตั้งง่าย & รวดเร็ว
 • อุณหภูมิอยู่ในสภาวะคงที่มากขึ้น
 • ยืดอายุการใช้งานของระบบ Air Compressor
 • ทำประสิทธิภาพทันทีหลังการติดตั้งและเปิดใช้งาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 • พัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนีเพื่อคุณภาพมาตรฐานสูงสุด
 • ผ่านการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สากลและมาตรฐาน EMC
 • อุปกรณ์เหมาะสำหรับระบบปรับอากาศที่มีอัตรากำลังไม่เกิน 10 ตัน

เครื่องปรับอากาศหรือ Air Conditioning System ถือเป็น อุปกรณ์ที่สำคัญที่มีอยู่ในที่พักอาศัย กิจการ โรงงานและสถานที่ต่าง ๆ และมีจำนวนการติดตั้งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนอย่าง “ ประเทศไทย “ มีอัตราการติดตั้งระบบแอร์ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นตลอดระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

และระบบปรับอากาศที่มีอยู่ส่วนใหญ่นั้น จะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหลักของกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในภาพรวมอีกด้วย ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศให้มีอัตราการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อาทิ ระบบอินเวอร์เตอร์ แต่ก็ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป ไม่เหมาะกับการใช้งานในบางสถานที่ รวมไปถึงต้นทุนที่ต้องเปลี่ยนแอร์ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีค่าซ่อมบำรุงสูงในระยะยาวตามไปด้วย

       Airco Saver จึงถูกออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงานมากกว่า 20-30% ให้กับระบบปรับอากาศ ที่ใช้วิธีการควบคุมที่ชาญฉลาด โดยการทำให้ระบบปรับอากาศเหล่านี้ ประหยัดพลังงานมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการลดการปล่อยก๊าซ Coและลดค่าไฟฟ้าลง

ในแง่ของปัญหาด้านพลังงานและสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันระบบแอร์ เราได้นำข้อมูลทางเทคนิคในการประหยัดพลังงานที่ใช้กับระบบปรับอากาศที่มีอยู่มาตรวจสอบ และผลงานวิจัยอีกมากมายมาพิจารณา จนได้ข้อสรุปคือ “ การตรวจจับประสิทธิภาพของระบบและการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ “ น่าจะเป็นมาตรการเดียวที่ได้ผลในทางปฏิบัติมากที่สุดในการประหยัดไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศให้ดีขึ้น แต่ความประหยัดนี้ไม่ได้มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สมบูรณ์ โดยกระบวนการดังกว่าจะทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น

How Dose the AIRCO SAVER improve Energy Efficiency ?

อุปกรณ์จะทำการชดเชยข้อบกพร่องระบบไฟฟ้า AC ทั่วไปและเพิ่มความอัจริยะให้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

How to work ?

หลักการทำงานของอุปกรณ์

       Software ของอุปกรณ์จะตรวจจับความอิ่มตัวของอุณหภูมิและทำการปรับความจุของระบบคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม เมื่อตรวจพบความจุที่เกินความจำเป็น Airco Saver จะสั่งการให้มีการปิดระบบคอมเพรสเซอร์และหลีกเลี่ยงการระบายความร้อนออกจากระบบมากเกินความจำเป็นโดยไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

โดยจะมีการแสดงสถานะอยู่ในโหมด “ Saver Mode “  โดยพัดลมจะยังคงทำงานและระบบปรับอากาศจะใช้พลังงานความเย็นที่เก็บไว้ในเครื่องมาแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างสูงสุด และเมื่อพลังงานที่ถูกเก็บไว้ถูกใช้จนหมด คอมเพรสเซอร์ก็จะกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง จนถึงอุณหภูมิที่ถูกตั้งเอาไว้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้อย่างมาก โดยไม่ทำให้ความเย็นถูกรบกวนหรือกระทบต่อประสิทธิภาพการทำอุณหภูมิที่ต่ำลง

และเนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ Airco Saver จึงคอยตรวจสอบสถานะการทำความเย็นของชุดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องและปรับการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Installation Guide

การติดตั้งอุปกรณ์

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา
สินค้าอื่นๆ