สินค้าอื่นๆ

Infrared Heater

อินฟราเรด ฮีทเตอร์ สำหรับเครือ่งหลอมพลาสติก
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30-50%
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนรวดเร็ว
 • ปรับปรุงคุณภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน มากกว่า 99.8%
 • ลดการสูญเสียความร้อน
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยสูง
 • อายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องจักรประเภทหลอมเหลวผลิตภัณฑ์พลาสติก จำเป็นต้องมีนำความร้อนหรือ Heater เพื่อใช้ในกระบวนการหลอมพลาสติกแท่งหรือเม็ดพลาสติก ก่อนที่จะทำการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก และอาจเป็นต้นทุนอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวแปรสำคัญในต้นทุนการผลิต

APPLICATIONS

เครื่องจักรที่ใช้ความร้อนในการผลิต

 • Injection molding machine
 • Granulator
 • Extruder
 • Drawing machine
 • Blown film machine
 • Blown molding machine
 • Laminating machine
 • Other

      การใช้ Infrared Heater ในการให้ความร้อนกับเครื่องจักรถือเป็นกระบวนการที่รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีต้นทุนไม่สูง ได้คุณภาพความร้อนสูง ด้วยเหตุผลในการออกแบบในการผลิตที่ผสมผสานวัสดุเซรามิคที่มีความทนทานต่อความร้อน และใช้ความยาวคลื่นแสงอินฟราเรดในการสร้างความร้อน ทำให้เกิดความสามารถในการสร้างความร้อนอย่างรวดเร็ว ความร้อนคงที่ ทำให้กระบวนการทำงานของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อขั้นตอนในการสร้างความร้อนให้กับพลาสติกลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 30-50%

และ Infrared Heater ยังมีบอดี้ที่ทนทาน ผลิตจาก Stainless Steel และห่อหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานลงได้เป็นอย่างดี

How to Order ?

ต้องการใช้งาน Infrared heater ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำการติดตั้งให้พอดีกับเครื่องจักรเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ ทำให้ต้องทำการตรวจวัดขนาดและต้องการข้อมูลขั้นต้นก่อนเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการผลิต ดังตารางต่อไปนี้

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา

Infrared Heater

อินฟราเรด ฮีทเตอร์ สำหรับเครือ่งหลอมพลาสติก
 • ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 30-50%
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนรวดเร็ว
 • ปรับปรุงคุณภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน มากกว่า 99.8%
 • ลดการสูญเสียความร้อน
 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยสูง
 • อายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องจักรประเภทหลอมเหลวผลิตภัณฑ์พลาสติก จำเป็นต้องมีนำความร้อนหรือ Heater เพื่อใช้ในกระบวนการหลอมพลาสติกแท่งหรือเม็ดพลาสติก ก่อนที่จะทำการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้พลังงานในกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก และอาจเป็นต้นทุนอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวแปรสำคัญในต้นทุนการผลิต

APPLICATIONS

เครื่องจักรที่ใช้ความร้อนในการผลิต

 • Injection molding machine
 • Granulator
 • Extruder
 • Drawing machine
 • Blown film machine
 • Blown molding machine
 • Laminating machine
 • Other

      การใช้ Infrared Heater ในการให้ความร้อนกับเครื่องจักรถือเป็นกระบวนการที่รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีต้นทุนไม่สูง ได้คุณภาพความร้อนสูง ด้วยเหตุผลในการออกแบบในการผลิตที่ผสมผสานวัสดุเซรามิคที่มีความทนทานต่อความร้อน และใช้ความยาวคลื่นแสงอินฟราเรดในการสร้างความร้อน ทำให้เกิดความสามารถในการสร้างความร้อนอย่างรวดเร็ว ความร้อนคงที่ ทำให้กระบวนการทำงานของเครื่องจักรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อขั้นตอนในการสร้างความร้อนให้กับพลาสติกลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 30-50%

และ Infrared Heater ยังมีบอดี้ที่ทนทาน ผลิตจาก Stainless Steel และห่อหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ลดการเกิดอุบัติเหตุจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานลงได้เป็นอย่างดี

How to Order ?

ต้องการใช้งาน Infrared heater ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องทำการติดตั้งให้พอดีกับเครื่องจักรเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ ทำให้ต้องทำการตรวจวัดขนาดและต้องการข้อมูลขั้นต้นก่อนเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการผลิต ดังตารางต่อไปนี้

หากคุณสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้า สามารถเข้าไป ดูข้อมูลและข่าวสารที่จำเป็นต่อการประหยัดพลังงาน ได้ที่หน้าสินค้าของเราหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางแชทขวามือ หรือส่งข้อมูลมายัง painsthai@gmail.com เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา
สินค้าอื่นๆ